Flerkamera-opptak/live-strømming

Litteraturhuset i Oslo's bokbad med Karl Ove Knausgård i Universitetets Aula 28. oktober 2021 ble strømmet til folkebiblioteker over hele Norge. Bildeutsnittet (fra Risør biblioteks eget facebook-innlegg om saken) viser hvordan det kunne oppleves for de som fulgte sendingen i bibliotekene.


Ny teknologi de siste årene har gjort det langt enklere å formidle viktige arrangementer til et større publikum gjennom live-streaming. Samtidig er det en ekstra bonus ved at det kan forbli tilgjengelig for ettertiden i form av opptak.

Innen områder som kultur, samfunn, politikk og næringsliv skjer det mye viktig og spennende som det er verdt å ta vare på og dokumentere i form av videoopptak, både for ettertiden og for å kunne dele dette med et større publikum. Det kan være konserter, forestillinger, debatter, politiske møter, konferanser, foredrag og presentasjoner.

Et fellestrekk er også at det ligger mye forarbeide og innsats i å utarbeide og gjennomføre disse, som regel også med høye kostnader. Ved å gjøre videoopptak av arrangementene oppnår man også at den tidsmessige og økonomiske investeringen sikres for ettertiden.


De siste 7 årene, siden 2016, er en lang rekke forestillinger, konferanser, debatter, konserter m.m. blitt formidlet og dokumentert, så godt som alltid med svært gode tilbakemeldinger. Noen av disse har også vært av stor historisk-dokumentarisk verdi. For mer informasjon og eventuelt referanser, ta gjerne kontakt.